DĖL TEISĖS AKTO PROJEKTO NR. 22-5605

2022 balandžio mėn. Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai

TEIKTI SIŪLYMAI

Vykintas Valiulis

4/20/20222 min read

Lietuvos mokesčių konsultantų asociacija sveikina iniciatyvą kovoti su šešėline ekonomika ir mažinti pridėtinės vertės mokesčio atotrūkį, tačiau norime atkreipti Jūsų dėmesį į šiuos mūsų pastebėtus tobulintinus aspektus (pasisakome pagal kompetenciją tik dėl MAĮ ir PVMĮ projektų nuostatų):

  1. Baudų "kartelės" pakėlimas nuo 10-50 proc. iki 20-100 proc. suprantamas "piktybiniais" atvejais, tačiau matome ir begalę atvejų, kai mokesčiai mokami netinkamai tiesiog dėl aiškumo trūkumo ar žmogiškų klaidų. Šiuo metu tiek PVM įstatyme, tiek ir kituose mokesčių teisės aktuose, apstu situacijų, kurios nėra pakomentuotos apibendrintuose mokesčių įstatymų komentaruose, o atsakymai (nuasmeninti) į individualius paklausimus nėra viešinami, tad mokesčių mokėtojai esant neaiškumams rašo individualius paklausimus, į kuriuos neretai gaunami skirtingi atsakymai, gaištamas mokesčių mokėtojų ir mokesčių administratoriaus laikas. Paminėtini pavyzdžiai - maitinimo paslaugų apibrėžimas PVM 9 proc. tarifo taikymui, arba "plonos kapitalizacijos" taisyklė pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais, kai net ir LVAT pozicija prieštaringa. Padidinus baudų kartelę iki 20 proc., bona fide / geros valios mokesčių mokėtojai ir/ar užsienio investuotojai būtų bauginami. Palyginimui, Estijoje baudos už pirmą pažeidimą dažniausiai visai neskiriamos, o apsiribojama įspėjimu, tačiau vykdomi daug aktyvesni ir kokybiškesni nei Lietuvoje stebėsenos ir prevencijos veiksmai. Todėl siūlytume minimalią baudų amplitudės reikšmę palikti 10 proc., kaip kad yra šiuo metu.

  2. Dėl transporto priemonių stabdymo - manome, kad tai diskredituos mokesčių administratorių, galimai kels ir nesaugumą keliuose (kai stabdo ne policijos pareigūnai su švyturėliais), bei tai prieštarauja ir nuosekliai diegiamai ilgametei koncepcijai "padėti" mokesčių mokėtojams ("klientams"). Vietoje to, verčiau siūlytume numatyti, pvz., prievolę įmonėms įsidiegti GPS sekimo įrenginius įmonių automobiliuose, kurių "pajamos natūra" nedeklaruojamos, o kilus įtarimų dėl gabenamų krovinių - stabdymo veiksmus atlikti pasitelkiant atitinkamus pareigūnus ir atitinkamą tokių veiksmų profesionalumą.

Papildomai norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad apstu mokesčių sričių, kuriose pasigendame VMI prie FM aktyvumo, pavyzdžiui, kainodaros tarp asocijuotų asmenų srityje. Siekiant didinti biudžeto pajamas, siūlytume, pvz., įdiegti privalomą kainodaros dokumentacijų pateikimą į VMI prie FM duomenų bazes. Tokia praktika, pvz., kaimyninėje Latvijoje, turėjo labai reikšmingą drausminantį poveikį. Visgi, tai siūlytume daryti nuo santykinai aukštos, pvz., 50 mln. EUR pardavimo pajamų ribos, bei suteikiant bent 9-12 mėnesių terminą (šiuo metu parengti kainodaros dokumentaciją numatytas 6 mėn. terminas). Paraleliai, atsižvelgiant į infliaciją, kainodaros dokumentacijos "šalies bylos" rengimo prievolės ribą siūlytume padidinti bent iki 5 mln. EUR pardavimo pajamų. Nekeičiant teisės aktų, analogišką drausminantį rezultatą galima būtų pasiekti paprasčiausiai pareikalaujant kainodaros dokumentacijų iš daug platesnio rato mokesčių mokėtojų, nei šiuo metu.

Dėkojame už atsižvelgimą į pastabas, lauksime vėlesnių kvietimų pateikti nuomonę dėl teisės aktų projektų, bei linkime sėkmingų darbų!

Pagarbiai
Lietuvos mokesčių konsultantų asociacija