PASIŪLYMAS DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

2022 balandžio mėn. Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai

TEIKTI SIŪLYMAI

Vykintas Valiulis

4/26/20221 min read

Lietuvos mokesčių konsultantų asociacija nori pasiūlyti Finansų ministerijai idėją dėl infliacijos įtakos gyventojams mažinimo - numatyti GPM įstatymo pakeitimą, kad metinei infliacijai viršijant 5 proc., skaičiuojant turto vertės padidėjimo pajamas, jas būtų galima mažinti infliacijos koeficientu. Pvz., jei pagal Statistikos departamentą metinė infliacija 2022 m. bus 10 proc., gyventojas 2022 m. už 110 EUR parduos daiktą, kurį pirko 2021 m. už 100, tuomet taikant infliacijos koeficientą, būtų galima laikyti, kad apmokestinamųjų pajamų negauta, nes +10 turto vertės prieaugis atitiks infliaciją (10 proc.). Infliacijai esant iki 5 proc., šis mechanizmas netaikytinas (de minimis). Kadangi esant infliacijai, paprastai surenkama daugiau PVM, manome, kad GPM netekimai būtų kompensuoti PVM viršplaninėmis pajamomis.

Jei pati idėja svarstytina, mes galėtume padėti ir parengiant GPM įstatymo pakeitimo projektą. Esant poreikiui aptarti, galime susiorganizuoti nuotolinį skambutį arba gyvą susitikimą.

Artimiausiu laiku taip pat tikimės pateikti ir daugiau juridiniams asmenims aktualių siūlomų pakeitimų/korekcijų.

Pagarbiai
Lietuvos mokesčių konsultantų asociacija