STRAIPSNIS: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo byla dėl PVM atskaitos draudimo, panaikinus PVM mokėtojo registraciją

2014 m. balandžio 30 d. mokesčių administratorius panaikino bendrovės Promexor PVM registraciją dėl to, kad už šešis mėnesius iš eilės jos pateiktose PVM deklaracijose nebuvo nurodyti PVM apmokestinami sandoriai.

STRAIPSNIAI

Arūnas Šidlauskas

12/12/20221 min read

2014 m. balandžio 30 d. mokesčių administratorius panaikino bendrovės Promexor PVM registraciją dėl to, kad už šešis mėnesius iš eilės jos pateiktose PVM deklaracijose nebuvo nurodyti PVM apmokestinami sandoriai. Netekusi galiojančio PVM mokėtojo kodo nuo 2014 m. gegužės mėn. Promexor toliau išrašydavo sąskaitas faktūras be PVM.

2019 m. mokesčių administratorius surašė Promexor mokestinio patikrinimo aktą už laikotarpį nuo 2014 m. balandžio 1 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. Siekdama išvengti baudos mokėjimo už tai, kad per nustatytą terminą nepateikė mokesčių deklaracijų, Promexor pateikė apmokestinamųjų asmenų, kurių PVM mokėtojo kodas buvo panaikintas, mokėtino PVM deklaracijas.

2019 m. balandžio 19 d. viešųjų finansų administracija išdavė vykdomąjį dokumentą ir pradėjo priverstinio vykdymo procedūrą, tačiau šį dokumentą Promexor apskundė teismui. Promexor teigė, kad, nepaisant to, jog yra būdų ištaisyti PVM mokėtojo kodo panaikinimo pasekmes, t. y. egzistuoja apmokestinamojo asmens galimybė po naujos PVM mokėtojo registracijos atgaline data atskaityti PVM už visą laikotarpį, kai jis neturėjo mokėtojo kodo, jai šie būdai praktiškai buvo neprieinami. Tokiomis sąlygomis apmokestinamasis asmuo, kurio registracija kaip PVM mokėtojo buvo panaikinta ir kuris dėl formalių priežasčių negali vėl įsiregistruoti kaip PVM mokėtojas, neturi jokių gynimo priemonių. Be to, Promexor tvirtino, kad neterminuotos pareigos mokėti gautą PVM nustatymas juridiniam asmeniui, kurio PVM mokėtojo kodas buvo panaikintas, prieštarautų Teisingumo Teismo jurisprudencijoje nustatytiems principams.

Arūnas Šidlauskas
Advokatų kontoros ILAW LEXTAL mokestinių ginčų advokatas
Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos narys