PASIŪLYMAI DĖL NEKILNOJAMO TURTO MOKESČIO PAKEITIMŲ

2022 birželio mėn. Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai

TEIKTI SIŪLYMAI

Vykintas Valiulis

6/27/20221 min read

Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos vardu nuoširdžiai dėkojame už kvietimą teikti pastabas dėl KĮ NTMĮ pakeitimo projektų paketo.

Norime išreikšti pritarimą Finansų ministerijos parengtam Nekilnojamojo turto mokesčio pakeitimo projektui, ir papildomai prašome atsižvelgti į šiuos mūsų pastebėjimus:

1) Mokesčio ribą 2 Eur (7 str. 10 d.) kviestume padidinti bent iki 10 Eur, kad galimi administravimo (įsk. išieškojimą) kaštai neviršytų iš mokesčio gaunamų pajamų, ar bent jau suvienodinti su esama 5 Eur žemės mokesčio riba;

2) Galimybė 65 m. gyventojams kreiptis į savivaldybes dėl mokesčio atidėjimo (7 str. 9 d.) suprantama iš žmogiškosios pusės, tačiau abejotina, ar ji atitinka MAĮ 6 str. įtvirtintą mokesčių mokėtojų lygybės principą, bei galimai sukels reikšmingą administracinę naštą tiek savivaldybėms, tiek gyventojams. Tačiau, įgyvendinus 1 pasiūlymą ir mokesčio ribą pakėlus iki 10 Eur, ko gero, kad galėtų būti pasiektas panašus efektas be minėtų neigiamų pasekmių;

3) Siūlytume taikant mokesčių mokėtojų lygybės principą aktyviau peržiūrėti visas įstatyme likusias išimtis, kadangi, pvz., paliekamos galioti kapinių turto, aplinkos apsaugos, priešgaisrinės apsaugos, žemės ūkio kooperatyvų turto lengvatos atrodo nepagrįstai naikinamų sveikatos, socialinės, švietimo paskirties turto atžvilgiu. Abejotina, ar pirmiau minėtos sritys (kapinės, aplinkos apsauga, žemės ūkis ir kt.) yra didesnis viešasis gėris už paskiau minimas sritis (sveikatos ir socialinė apsauga, švietimas).

Pagarbiai
Lietuvos mokesčių konsultantų asociacija